کلدپرسینگ

دستگاه روغن گیری

دستگاه روغن گیری ارائه بهترین دستگاه های روغن گیری شرکت سپاهان کلدپرسینگ پیشگام در تولید انواع دستگاه های روغن

دستگاه روغن گیری

ارائه بهترین دستگاه های روغن گیری

شرکت سپاهان کلدپرسینگ پیشگام در تولید انواع دستگاه های روغن کشی آماده ارائه با کیفیت ترین محصولات برای آن دسته از افرادی که به دنبال خرید دستگاه روغن کشی هستند, می باشد.

انواع دستگاه روغن گیری

انواع پرس در دستگاه های روغن کشی

کار دستگاه پرس روغن کشی تبدیل محصولات روغنی به روغن و کنجاله می باشد که با دو روش در صنعت, روغن استحصال می شود. افرادی که قصد خرید دستگاه روغن گیری را دارند باید بدانند که روش پرس سرد ( Cold Press ) و پرس گرم ( Hot Press ) دو روشی می باشد که توسط آنها عملیات روغن گیری انجام می گیرد.

دستگاه روغن گیری پرس سرد

دستگاه روغن گیری به روش پرس سرد

به نحوی روغن از محصول روغنی استحصال می شود که هیچ گونه افزودنی و عملیاتی روی دانه روغنی اضافه نمی شود و دمای خروجی روغن در پرس سرد کمتر از 45° درجه می باشد.

دستگاه روغن گیری پرس گرم

دستگاه روغن گیری به روش پرس گرم

روغن کشی به روش پرس گرم به گونه ای می باشد که محصول روغنی قبل از ورود به دستگاه روغن کشی در دیگ های بخار با محلول هایی مثل هگزان و دیگر مواد پخته می شود و پس از آن عملیات روغن کشی انجام می شود و هدف از روغن کشی به روش پرس گرم دستیابی به درصد بیشتر روغن گیری از دانه می باشد. روغن حاصله از این روش دمایی بیشتر از 45° درجه دارد

انواع دستگاه روغن گیری

در ادامه با انواع دستگاه های روغن گیری تولید شده در شرکت سپاهان کلدپرسینگ آشنا خواهید شد

دستگاه های روغن گیری اکسترودر

کلدپرسینگ

CPS100

دستگاه روغن گیری
اکسترودر پرس سرد
برای مصارف خانگی و فروشگاهی

CPS120

دستگاه روغن گیری
اکسترودر پرس سرد
برای مصارف خانگی و فروشگاهی

CPS180

دستگاه روغن گیری
اکسترودر پرس سرد
برای مصارف فروشگاهی

CPS200

دستگاه روغن گیری
اکسترودر پرس سرد
برای مصارف فروشگاهی

CPS288

اکسترودر پرس سرد
برای مصارف فروشگاهی

CPS500

دستگاه روغن گیری
اکسترودر پرس سرد
برای مصارف کارخانه و فروشگاه

CPS1500

دستگاه روغن گیری
اکسترودر پرس سرد
برای مصارف کارخانجات

CPS2000

دستگاه روغن گیری
اکسترودر پرس سرد
برای مصارف کارخانجات

CPS2500

دستگاه روغن گیری
اکسترودر پرس سرد
برای مصارف کارخانجات

دستگاه های روغن گیری فیلتر پرس

جهت اخذ مشاوره رایگان هم اکنون با ما در تماس شوید تا کارشناسان سپاهان کلدپرسینگ بهترین مشاوره را برای خریدی راحت تر در اختیارتان قرار دهند.

Pin It

ارسال دیدگاه